SULFURCOLLOID
SULFURCOLLOID

خانه/کیت‌های-رادیودارویی/پارس-سولفورکلوئید

پارس – سولفور کلوئید

این کیت رادیودارویی پس از نشاندارسازی با Tc-99m عمدتاً به عنوان یک عامل تشخیصی براي تهيه اسكن كبد و طحال بکار می­رود.

Tc-99m-Sulfurcolloid به عنوان یک عامل رادیودارویی جهت تشخیص بيماري‌هاي پارانشيمال كبد و نيز بررسي ضايعات فضاگير كبد (نظير متاستازها) كاربرد دارد.

سایر کاربردهای این رادیودارو

  • لنفوسینتیگرافی
    • محاصره محل ضایعه برای مطالعه ملانوما
    • مطالعه نقشه لنفاوی در شبکه انگشتان دست و پا
  • اسکن تخلیه معده
  • بررسی خونریزی دستگاه گوارش
  • ارزیابی شرایط مختلف از جمله متاستازهای غدد لنفاوی در سرطان پستان
  • تصویربرداری از سلولهای رتیکولو اندوتلیال برای ارزیابی عملکرد کبد
  • مطالعات ترانزیت مری و دستگاه گوارش

اشتراک گذاری:

محصولات مرتبط

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست