بازدید دانش آموزان دبیرستان انرژی اتمی از پارس ایزوتوپ

جمعی از دانش آموزان دبیرستان دخترانه انرژی اتمی از آزمایشگاه‌های تولید رادیوداروها در پارس ایزوتوپ بازدید کردند و با مقدمات تولید رادیوداروها به زبان ساده آشنا شدند. این بازدید که به مناسبت سیزدهم آبان و روز دانش آموز انجام گرفت، به منظور آشنایی با مصادیق کاربردهای انرژی هسته‌ای و دستاوردهای مهم هسته‌ای کشور صورت پذیرفت.

قبل از شروع بازدید مدیرعامل شرکت در خصوص آینده دستاوردهای هسته‌ای کشور با دانش آموزان صحبت کردند. ایشان خطاب به دانش‌آموزان دبیرستان انرژی اتمی ایران گفت:‌ بایستی هر روز از خود بپرسید که امروز چه اندوخته‌ای کسب کردم و برای کشور چه کاری انجام داده‌ام. این را بدانید که شما آینده سازان این مرز و بوم هستید.

در نهایت بازدید دانش آموزان انجام پذیرفت و آنها از نزدیک با تولیدات و کاربردهای رادیوداروها آشنا شدند.

دبیرستان انرژی اتمی

پارس ایزوتوپ در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
Instagram
YouTube
فهرست