رادیوداروها امروزه نقش مهمی در تشخیص و درمان انواع بیماری‌ها و سرطان ایفا می‌کنند. رادیوداروهای آماده به مصرف (Ready to use radiopharmaceutical) پارس ایزوتوپ در تشخیص و درمان بیماری‌ها و سرطان‌های مختلف به کار می‌روند. به روزترین و پر مصرف‌ترین رادیوداروهای دنیا نیز در پارس ایزوتوپ با رعایت الزامات GMP تولید می‌شوند و به مراکز پزشکی هسته ای ارسال می‌شوند.

رادیوداروها امروزه نقش مهمی در تشخیص و درمان انواع بیماری‌ها و سرطان ایفا می‌کنند. رادیوداروهای آماده به مصرف

(Ready to use radiopharmaceutical)

پارس ایزوتوپ در تشخیص و درمان بیماری‌ها و سرطان‌های مختلف به کار می‌روند. به روزترین و پر مصرف‌ترین رادیوداروهای دنیا نیز در پارس ایزوتوپ با رعایت الزامات GMP تولید می‌شوند و به مراکز پزشکی هسته ای ارسال می‌شوند.

فهرست