بازدید مدیران و سردبیران خبر سازمان صدا و سیما از پارس ایزوتوپ

جمعی از مدیران و سردبیران خبر سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی در تاریخ 18 بهمن 1400 از سالن تولید پارس ایزوتوپ بازدید کردند و از نزدیک با روند تولید محصولات و کاربرد آنها آشنا شدند.

طبق گزارش روابط عمومی پارس ایزوتوپ جمعی از مدیران و سردبیران خبر سازمان صدا و سیما به منظور آشنایی بیشتر با کاربرد و مصادیق رادیوداروها در حوزه سلامت و تشخیص و درمان انواع سرطان‌ها از سالن تولید پارس ایزوتوپ بازدید کرده و مدیرعامل، مدیر تولید رادیوداروهای رآکتور و مدیر تولید کیت‌های رادیودارویی پارس ایزوتوپ در خصوص محصولات توضیحاتی را ارائه دادند. در پارس ایزوتوپ بیش از 50 نوع محصول رادیودارویی تولید می‌شود و به صورت خلاصه این محصولات برای بازدیدکنندگان شرح داده شد.

زمانی که سطح آگاهی و دانش مردم بالا رود، بسیار راحت‌تر می‌توانند مشکلات و معضلات خود را در حوزه سلامت رفع نمایند و امروزه با توجه به گستردگی وسایل ارتباط جمعی، نقش خبرنگاران برای انتقال اخبار صحیح بسیار حائز اهمیت است. پارس ایزوتوپ به عنوان تنها متولی تولید و تأمین رادیوداروهای تشخیصی و درمانی در ایران و بنا به رسالت اصلی خود یعنی ارتقا‌ سلامت عمومی جامعه، سطح تعامل خود با جامعه خبری را روز به‌روز افزایش می‌دهد.

پارس ایزوتوپ در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
Instagram
YouTube
فهرست