برتری پت اسکن به جای بیوپسی استخوان در بیماران مبتلا به لنفوم

گروهی از محققان بیمارستان و مرکز تحقیقات سرطان یادمان شوکت خانم در لاهور پاکستان، دو رویکرد پت اسکن و بیوپسی استخوان را در گروهی از بیماران مبتلا به لنفوم سلول B بزرگ (DLBCL) مقایسه کردند. بررسی‌ها نشان از برتری و دقیقتر بودن اسکن‌های F-18-FDG PET/CT نسبت به بیوپسی تهاجمی داشت. ضمن اینکه استفاده از این اسکن‌ها می‌توانست بیماران را از درد و سایر پیامدهای نامطلوب ناشی از بیوپسی‌های تهاجمی برهاند.
طبق گفته این گروه تحقیقاتی پت اسکن یک روش تصویربرداری موثر در تشخیص درگیری مغز استخوان در بیماران DLBCL است و مزایای نسبی آن نسبت به بیوپسی مغز استخوان می‌تواند پزشکان را به این نتیجه برساند که این روش بر بیوپسی تهاجمی ترجیح دارد.
DLBCL شایع ترین نوع لنفوم غیر هوچکین در بین بزرگسالان است و در میان افراد مسن بیشتر مشاهده می‌شود. تومورهای سلول B بالغ می توانند در هر جایی از بدن از جمله مغز استخوان ایجاد شوند.
به گفته نویسندگان، بیوپسی مغز استخوان هنوز روش استانداردی است که در مرحله ‌بندی لنفوم در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، با این حال این روش‌ها تهاجمی و دردناک هستند و ممکن است ماده کافی را برای تفسیر دقیق در اختیار پاتولوژیست‌‌ها قرار ندهند. در سال‌های اخیر، PET/CT به روشی مؤثر در تشخیص و مرحله بندی لنفوم تبدیل شده است، امّا هنوز بر سر ارزش تشخیصی و پیش آگهی آن برای تعیین درگیری مغز استخوان بحث وجود دارد.
به منظور روشن کردن این موضوع، محققان این گروه به مقایسه داده‌ های گذشته ‌نگر از 146 بیمار 18 تا 80 ساله از هر دو جنس، با تشخیص تایید شده DLBCL بوسیله بیوپسی بافت، پرداختند. همه بیماران پیشتر تحت بیوپسی استخوان قرار گرفته بودند و سپس اسکن F-18-FDG PET/CT کل بدن (از پایه جمجمه تا وسط ران) برای آنها انجام شد.
بر اساس تجزیه و تحلیل های انجام شده، 47 مورد (32.19 درصد) درگیری مغز استخوان در بیوپسی های مغز استخوان و 50 مورد(34.2 درصد) درگیری مغز استخوان در اسکن های PET/CT مشاهده شد. شش مثبت کاذب در PET/CT مشاهده شد امّا در بیوپسی ها مثبت کاذب وجود نداشت، حال آنکه سه منفی کاذب در بیوپسی وجود داشت در حالیکه در PET/CT شاهد منفی کاذب نبودیم. در کل دقت تشخیصیPET/CT 93.84 درصد بود.
محققان نوشتند: «انتخاب این روش غیرتهاجمی پیشنهاد می ‌شود، زیرا در این روش امکان تشخیص بیماری در فضای خارج از مغز استخوان (در بافت نرم یا ارگان ها)نیز وجود دارد و همچنین به کمک این روش می‌ توان مغز استخوان را در کل بدن ارزیابی کرد.»
نویسندگان نوشتند، در نهایت، نتایج بر یافته ‌های مشابه در سایر مطالعات صحه می گذارد و تایید می کند که تصویربرداری تشخیصی F-18-FDG PET/CT عملکردی به همان اندازه مؤثر و یا حتی بهتر از بیوپسی استخوان در بیماران مبتلا به DLBCL را به نمایش می گذارد. آنها افزودند، با این وجود، با توجه به اینکه این یک مطالعه تک مرکزی بود که تنها بزرگسالان را شامل می شد و ممکن است نتایج آن قابل بسط به جمعیت وسیع تر نباشد، می توان نتیجه گرفت که تحقیقات بیشتری لازم است.
این گروه در پایان افزود: «مطالعات بیشتری باید انجام شود تا اسکن PET/CT به یک روش تشخیصی استاندارد برای مرحله بندی دقیق بیماری DLBCL تبدیل شود.»
منبع: سایت Aunt Minnie

پارس ایزوتوپ در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
Instagram
YouTube
فهرست