تشخیص انواع مختلف سرطان توسط رادیودارویی جدید برای درمان های هدفمند

بر اساس تحقیقی که نتایج آن در شماره نوامبر نشریه پزشکی هسته‌ای به چاپ رسیده است، رادیودارویی جدید قادر به شناسایی دقیق انواع سرطان‌ها می‌باشد و نقشه راهی برای شناسایی بیمارانی که می‌توانند از درمان‌‌های هدفمند رادیونوکلئیدی سود ببرند، ارائه می‌نماید. در این مطالعه که بزرگترین مطالعه پزشکی انجام شده در نوع خود محسوب می‌شود، مشخص شد که Ga-68-PentixaFor کنتراست تصویر بالایی را در بدخیمی‌‌های هماتولوژیک، سرطان ریه سلول کوچک و نئوپلاسم‌های قشر آدرنال ایجاد می‌کند.

این رادیودارو هم اکنون با نام تجاری پارس-سیگزافور در پارس ایزوتوپ تولید می‌شود.

از پارس-سیگزافور برای شناسایی گیرنده کموکاین موتیف C-X-C4 (CXCR4) استفاده می‌شود. بیان گیرنده کموکاین یک پیش‌آگهی ضعیف در بیماران سرطانی است، زیرا باعث رشد سلول‌‌های بدخیم و مهار پاسخ ضد تومور می‌شود.

به گفته آندریاس باک، مدیر بخش پزشکی هسته‌ای در بیمارستان دانشگاهی وورزبورگ آلمان: دانستن اینکه کدام سرطان‌ها بیان CXCR4 را افزایش داده‌اند، می‌‌تواند به‌ طور قابل ‌توجهی بر مرحله‌ بندی بالینی تومور و متعاقباً بر تصمیم ‌گیری‌‌های لازم برای مدیریت و درمان بیماری تأثیر بگذارد. این رادیودارو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا نسبت به سایر روش‌های تصویربرداری مانند MRI، CT و حتی FDG PET، نرخ تشخیص ضایعه بسیار بهتری را نشان می‌دهد.

در این مطالعه، محققان جذب رادیوداروی Ga-68-PentixaFor و کنتراست تصویر را به منظور تعیین مرتبط ترین کاربردهای بالینی تصویربرداری هدایت شده با CXCR4 ارزیابی کردند. این مطالعه در دو مرکز و مجموعاً بر روی 690 بیمار مبتلا به 35 نوع مختلف سرطان، انجام شد. تصاویر تفسیر شد و تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت.

جذب بسیار بالای ردیاب در بیماران مبتلا به سرطان‌های چندگانه میلوم، کارسینوم قشر آدرنال، لنفوم سلول منتل (یک نوع لنفوم غیر هوچکین)، آدنوم قشر آدرنال و سرطان ریه سلول کوچک مشاهده شد. نتایج قابل مقایسه به منظور بررسی کنتراست تصویر ثبت شد. بر اساس این نتایج سناریوهای بالینی را می‌توان پیشنهاد داد که شاید در آنها Ga-68-PentixaFor PET بتواند برای هدایت درمان‌های هدفمند CXCR4 مفید واقع گردد. استفاده از این رادیودارو برای بدخیمی‌هایی که روش تصویربرداری مناسب‌تری برایشان وجود ندارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

منبع: SNMMI

پارس-سیگزافور

پارس ایزوتوپ در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
Instagram
YouTube
فهرست