تشخیص عود سرطان پروستات به کمک یک رادیوداروی جدید

طبق گفته انجمن رادیوتراپی انکولوژی آمریکا (ASTRO)، تصویربرداری‌های مرسوم در تشخیص عود سرطان پروستات چالش‌هایی دارند و می‌توان از پتاسیل‌های عامل رادیوهیبریدی نوظهور آنتی ژن غشایی اختصاصی پروستات/ تصویربرداری توموگرافی انتشار پوزیترون (PSMA/PET) استفاده کرد.
تصویربرداری‌های مرسوم محدودیت‌هایی در تشخیص زودهنگام عود سرطان پروستات دارند. سینتی گرافی استخوان، توموگرافی محوری کامپیوتری (CAT) و تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI)، اغلب قادر به تشخیص عودهای کوچک نیستند. با این حال، ظهور عامل جدید (PSMA/PET)، طی یک سال و نیم گذشته مراقبت‌های سرطان پروستات را به معنای واقعی متحول کرده است. چرا که این عامل با بهبود مرحله بندی و تشخیص عود سرطان پروستات، انتخاب هدفمندتر گزینه‌های درمانی را تسهیل می‌کند.
طبق مطالعه جدیدی که فاز سه کارآزمایی بالینی رادیوداروی F-18-rhPSMA-7.3 را طی می‌کند، این رادیودارو عملکرد بسیارخوبی در تشخیص عود سرطان پروستات از خود نشان داده است.
بر اساس مطالعه انجام شده بر روی 389 بیمار، F-18-rhPSMA-7.3 دارای نرخ تشخیص کلی 83 درصد بود.
محققان این تحقیق ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ روش تصویربرداری دیگری، قابلیت رقابت با تصویربرداری PSMA/PET در تشخیص عود سرطان پروستات را ندارد، اظهار داشتند: دفع ادراری کمتر را می‌توان به عنوان یکی از مزایای بالقوه عامل F-18-rhPSMA-7.3 برشمرد.

منبع: Diagnostic Imaging

سرطان پروستات

پارس ایزوتوپ در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
Instagram
YouTube
فهرست