تصویربرداری PET/CT با استفاده از فلوسیکلووینF-18- در تشخیص سرطان سینه متاستاتیک

طبق تحقیقات ارائه شده در نشست اخیر RSNA 2023، فلوسیکلووینF-18- PET/CT نویدبخش بهبود تشخیص ضایعات متاستاتیک در زنان مبتلا به سرطان پستان لوبولار تهاجمی (کارسینوم لوبولار مهاجم (ILC)) است.

ارائه دهنده این مقاله دکتر علیرضا مشتاق، به مقایسه استفاده از دو رادیوداروی PET فلوسیکلووینF-18- و Ga-68-PSMA در مقابل تصویربرداری رایج، برای 20 بیمار مبتلا به سرطان لوبولار مهاجم تازه تشخیص داده شده و یا مشکوک به عود، پرداخت. وی خاطرنشان کرد که هر دو رادیودارو نسبت به تصویربرداری معمول برتری داشتند، و فلوسیکلووینF-18- در شناسایی بیماری متاستاتیک از موفقیت بیشتری برخوردار بود.

ILC نوعی سرطان تهاجمی پستان است که از غدد شیری (لوبول) که وظیفه تولید شیر را به عهده دارند آغاز می شود. این دومین سرطان پستان تهاجمی شایع است که 10 درصد از کل سرطان های تهاجمی پستان را شامل می شود.

نرخ بقای بیماران به طور چشمگیری از 100 در صد در صورت تشخیص زودهنگام به 22 در صد در حالت انتشار متاستاتیک کاهش می یابد.

رادیوداروهای فلوسیکلووینF-18- و Ga-68-PSMA هر دو به صورت تجاری در ایالات متحده برای تصویربرداری از موارد مشکوک عود سرطان پروستات در دسترس هستند. با این حال، ILC نیز پروتئین های مشابه سرطان پروستات را بیش از اندازه بیان می کند و بنابراین محققان در حال بررسی استفاده از رادیوداروها در این موارد هستند.

در این مطالعه، مشتاق و همکارانش 20 زن مبتلای جدید به ILC یا مشکوک به عود مکرر را از یک کارآزمایی قبلی در دانشگاه اموری، مورد بررسی قرار دادند. بیماران پس از تجویز رادیوداروهای فلوسیکلووینF-18- و Ga-68-PSMA در روزهای جداگانه تحت اسکن PET/CT قرار گرفتند. برای مقایسه، تصویربرداری های مرسوم شامل CT یا اسکن استخوان در 13 بیمار و F-18-FDG-PET در هفت بیمار انجام شد.

سه کارشناس، جذب رادیودارو در هر بیمار شامل سه ناحیه غدد لنفاوی زیر بغل همان طرف (LN)، LN های خارج زیر بغل (سوپراکاویکولار همان طرف، پستان داخلی)، و ضایعات دور (متاستاز) را بررسی کردند.

مشتاق گفت:  تصویربرداری PET/CTبوسیله رادیوداروهای فلوسیکلووینF-18- و Ga-68-PSMA در مقایسه با [تصویربرداری های رایج]، نرخ تشخیص بالاتری برای متاستازها دارد.

مشتاق افزود: علاوه بر این، فلوسیکلووینF-18- در همه مناطق PSMA-PET مثبت، مثبت بود، در حالی که در شش منطقه فلوسیکلووینF-18- مثبت، Ga-68-PSMA منفی بود. مشتاق گفت که در نهایت، اگرچه این نتایج امیدوارکننده بود، اما این مطالعه بر روی تعداد محدود بیماران انجام شد و از این روی انجام کارآزمایی ‌های بزرگ ‌تر ضروری به نظر می رسد.

او نتیجه گرفت: «به نظر می رسد تصویربرداری PET/CT جدید با استفاده از فلوسیکلووینF-18-، با فراهم آوری امکان تشخیص موفق تر متاستازها، در مدیریت بیماری ILC موثر بوده و شایسته مطالعات بیشتر است.»

منبع: Aunt Minnie

تشخیص سرطان سینه متاستاتیک

پارس ایزوتوپ در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
Instagram
YouTube
فهرست