تغییر سیر درمان سرطان سینه با FDG-PET/MRI

محققان در انجمن رادیولوژی آمریکای شمالی (RSNA) در مورد تغییرات محتمل در مسیر درمان متاستازهای دور دست در بیماران مبتلا به سرطان پستان با بهره گیری از تصویربرداری F-18-FDG-PET/MRI، به بحث و گفتگو پرداختند.

این گروه در باب اینکه چگونه افزودن این روش تصویربرداری به مرحله بندی مرسوم منجر به تغییر مسیر مدیریت بیماری می‌شود، پرداخت. همچنین دقت تشخیصی PET/MRI با رادیوداروی FDG را با روش مرسوم مرحله بندی سرطان مقایسه کردند. این محققان داده‌های گردآوری شده در دو مرکز از 208 زن را که به تازگی تشخیص سرطان سینه دریافت کرده بودند و پیشتر تحت درمان سرطان قرار نگرفته بودند، تجزیه و تحلیل کردند. بیماران تحت یک رژیم تصویربرداری چندگانه توصیه شده توسط الگوریتم راهنمای فعلی انجمن انکولوژی پزشکی اروپا (ESMO)، و همچنین یک اسکن PET/MRI با رادیوداروی FDG از کل بدن که شامل یک اسکن F-18-FDG-PET/MRI اختصاصی معاینه سینه نیز بود، قرار گرفتند.

نویسندگان مقاله دریافتند که با ترکیب الگوریتم و تصویربرداری F-18-FDG-PET/MRI در 2.4 درصد از موارد تغییر در سیر درمانی اتفاق افتاد. همچنین، الگوریتم ترکیبی راهنما و F-18 FDG-PET/MRI در 64.9 درصد از موارد همخوانی داشتند. با این حال، F-18-FDG-PET/MRI تعیین مرحله را در 81.9 درصد از  بیماران به درستی انجام داد، در حالی که الگوریتم راهنما مرحله بیماری را در 62.5 درصد از بیماران به درستی تعیین کرد.

محققان پیشنهاد کردند که در صورت دسترسی، می‌توان F-18-FDG-PET/MRI را برای اهداف مرحله بندی جایگزین ترکیب CT و سینتیگرافی نمود.

آنها افزودند: علاوه بر این، در بیمارانی که از لحاظ بالینی مشکوک به نظر می‌رسند و یا دارای تومورهای اولیه بزرگ هستند، یک بررسی اضافه F-18-FDG-PET/MRI، به منظور تشخیص متاستازها توصیه می‌شود.

منبع: سایت Aunt Minnie

تغییر سیر درمان سرطان سینه با FDG-PET/MRI

پارس ایزوتوپ در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
Instagram
YouTube
فهرست