تمایز بین ضایعات بدخیم و خوش خیم با استفاده از تصویربرداری FBPA-PET

بر اساس مطالعه‌ای که اخیراً در نشریه Annals of Nuclear Medicine منتشر شد، تصویربرداری PET/CT با ردیاب رادیویی مبتنی بر بور (B) نسبت به تصویربرداری  استاندارد با  FDG، در افتراق ضایعات بدخیم از خوش‌ خیم برتری دارد.

گروهی تحقیقاتی از دانشگاه پزشکی و دارویی اوزاکا، به مقایسه تصویربرداری استاندارد PET/CT FDG و تصویربرداری PET/CT با استفاده از یک رادیوداروی طراحی شده برای نشان دادن جذب ایزوتوپ پایدار بور-10 (B-10) در ساختار رادیوداروی F-18-FBPA در تومورها، پرداختند. نویسندگان دریافتند که FBPA-PET/CT نسبت به FDG PET/CT توانایی تشخیصی بیشتری برای افتراق تومورهای بدخیم از ضایعات خوش خیم دارد. در واقع FBPA PET/CT سرنخ‌های تشخیصی را برای تمایز بدخیمی از ضایعات التهابی، از جمله تغییرات پس از رادیوتراپی، ارائه می‌دهد و ممکن است نیاز به بیوپسی تهاجمی را کاهش دهد.

تصویربرداری FBPA PET در اواخر دهه 1990 در ژاپن برای ارزیابی میزان جذب بور-10 در تومور در روش درمانی گیراندازی نوترون بور (BNCT) که یک روش پرتودرمانی است، توسعه یافت. نویسندگان توضیح دادند که BNCT از ژوئن 2020 در ژاپن تحت پوشش بیمه درمانی سرطان سر و گردن قرار گرفته است و تعداد بیماری‌ های بیمه شده برای درمان با BNCT احتمالاً افزایش می‌یابد.

این تیم تحقیقاتی خاطرنشان کرد: در تصویربرداری استاندارد FDG PET/CT در بیماران سرطانی امکان جذب ردیاب رادیویی در تومورهای خوش خیم یا در محل های التهاب وجود دارد، که می‌تواند منجر به مثبت کاذب و نیاز به بیوپسی تهاجمی برای تشخیص قطعی شود. فرض این تیم بر آن بود که استفاده از رادیوداروی F-18-FBPA ممکن است موثرتر باشد و در نهایت تعداد اسکن‌های مثبت کاذب و بیوپسی‌های مورد نیاز را کاهش دهد. برای مقایسه، میزان جذب FDG یا FBPA در تومورها با استفاده از حداکثر مقادیر جذب استاندارد شده (SUVmax) ارزیابی شد. نتایج توسط یافته‌های سیتوپاتولوژی یا هیستوپاتولوژیک پس از بیوپسی یا جراحی تایید شد و نشان داد که بیماران دارای 77 ضایعه با 24 نوع تومور بدخیم و 11 ضایعه خوش خیم بودند.

محققان گزارش کردند: SUVmax برای FDG PET/CT در تومورهای بدخیم و ضایعات خوش خیم تفاوت معنی داری نداشت، در حالی که SUVmax برای FBPA PET/CT  در تومورهای بدخیم به طور قابل توجهی بالاتر بود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که FBPA PET/CT می‌تواند تشخیص های مثبت کاذب FDG PET/CT را کاهش دهد.

 

منبع: Aunt Minnie

 

پارس ایزوتوپ در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
Instagram
YouTube
فهرست