حمایت پارس ایزوتوپ از کنفرانس سنجش و ایمنی پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز

پارس ایزوتوپ یکی از حامیان اصلی ششمین کنفرانس سنجش و ایمنی پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز بود.

ششمین کنفرانس سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیر یونساز، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱3 و ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰، به همت مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز و همکاری انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران و دفتر حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران برگزار گردید و شرکت پارس ایزوتوپ به عنوان یکی از حامیان اصلی این کنفرانس بود.

استفاده از پرتوها، در کنار تمامی مزایا، می‌تواند به صورت بالقوه، خطراتی را نیز به دنبال داشته باشد و باید ایمنی این پرتوها را بررسی و خود را در برابر خطرات ناشی از آن محافظت کرد.  این موضوع اهمیت برگزاری چنین کنفرانس‌هایی که محل مناسبی برای تعامل و تبادل نظر در این حیطه هستند، را نشان می­دهد.

پارس ایزوتوپ به عنوان تنها متولی تولید و تأمین رادیوداروها در ایران از برگزاری چنین همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی حمایت می‌کند و همواره آمادگی و رسالت خود را به جهت همگام شدن با علم به روز دنیا اعلام کرده است.

کنفرانس سنجش و ایمنی پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز

پارس ایزوتوپ در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
Instagram
YouTube
فهرست