دکتر محمدرضا آی: این همایش در نوع خود اولین همایش برای تکنولوژیست‌های شاغل در مراکز پزشکی هسته‌ای کشور است.

  • لطفا خودتان را معرفی کنید؟

دکتر محمد رضا آی استاد تمام گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس مرکز جامع تصویریربرداری پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. یکی از رسالت‌های مهم این مرکز توسعه تحقیقات و فناوری حوزه پیش بالینی به‌ویژه تصویربرداری و کاربرد آن است. تمام تجهیزات این آزمایشگاه توسط شرکت‌های داخلی و دانش بنیان طراحی و ساخته شده است. این مرکز جز اولین مراکزی در دانشگاه علوم پزشکی تهران است که مجوز کار با اشعه را از همان ابتدا دارا بود و علاوه بر اینکه تمام تجهیزات و دستگاه‌های موجود استانداردهای لازم را دارا هستند، انجام تمامی فرایندهای خدمات دهی در آزمایشگاه پیش بالینی تحت استانداردهای ISO می‌باشد.

  • در مورد این سمپوزیوم و لزوم برگزاری آن توضیح دهید؟

آشنایی بیشتر تکنولوژیست‌های پزشکی هسته‌ای با علوم روز در حوزه درمان و تشخیص

  • عمده‌ترین چالش‌های پیش روی تکنولوژیست‌ها چیست ؟

عدم داشتن وقت کافی برای آشنایی به علوم جدید، یکی از عمده‌ترین چالش‌ها است.

  • برگزاری اولین سمپوزیوم چه اهدافی را دنبال می‌کند و این اهداف به چه دلیل بیان شده‌اند؟

در این سمپوزیوم، هدف آشنایی و گروه بندی تکنولوژیست‌ها در سطح کشور جهت طراحی دوره‌های آموزشی بعدی به‌صورت استانی و همچنین آشنایی آنها به امور حفاظتی رادیوداروهای درمانی جدید است.

  • ویژگی‌های بارز این همایش چیست و تا به حال همایشی در سطح کشور برای تکنولوژیست ها برگزار شده است؟

این همایش در نوع خود اولین همایش برای تکنولوژیست‌های شاغل در مراکز پزشکی هسته‌ای در سطح کشور است. ویژگی اصلی این همایش آشنایی تکنولوژیست‌ها با علوم روز در حوزه درمان و تشخیص است.

 

  • جایگاه پارس ایزوتوپ به عنوان تنها متولی تولید، تأمین و توزیع رادیوداروها در ایران درباره تأمین و تهیه محصولات رادیودارویی جدید در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و انتظارتان از پارس ایزوتوپ در برگزاری همایش‌های مشابه چیست؟

برگزاری چنین همایش‌هایی از طرف پارس ایزوتوپ بسیار می‌تواند در ارتقای کیفیت ارایه خدمات پزشکی هسته‌ای در کشور موثر باشد. همچنین در افزایش دانش تکنولوژیست‌ها در امور حفاظتی خود و بیماران نیز از دستاوردهای این گونه همایش‌ها است.

  • سخن آخر؟

امیدوارم همایش مذکور با استقبال تکنولوژیست‌ها مواجه شود تا بتوان ضمن شناسایی همه تکنولوژیست‌های فعال در این حوزه برای آموزش مداوم آنها برنامه ریزی کرد.

سمپوزیوم علمی تکنولوژیست‌ها

پارس ایزوتوپ در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
Instagram
YouTube
فهرست