سفر به درون مولکول‌های قلب با رادیوداروی فاپی

در مطالعه‌ای که اخیراً به صورت آنلاین در مجله پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری مولکولی اروپا منتشر شده است، یک گروه آلمانی ادعا کرده اند تصویربرداری PET با رادیوداروی فاپی (ردیاب رادیویی مهارکننده پروتئین فعال سازی فیبروبلاست (FAPI)) می‌تواند فیبروز میوکارد (نارسایی قلبی) را در سطح مولکولی به تصویر بکشد و در نتیجه می‌توان از آن به عنوان یک گزینه تشخیصی جدید برای پایش وضعیت بیماران بهره گرفت.

در این مطالعه، محققان دانشگاه ارلانگن-نورنبرگ آزمایش کردند که آیا جذب رادیوداروی گالیوم-68- فاپی یا Ga-68-FAPI می‌تواند بیماران اسکلرودرمی مبتلا به فیبروز میوکارد را از بیماران بدون فیبروز میوکارد متمایز کند یا خیر؟  اسکلرودرمی یک بیماری خود ایمنی و نوعی رماتیسم است که می‌تواند به واسطه سخت شدن پوست و بافت همبند زیرین اثر منفی روی بدن انسان داشته باشد. آنها جذب یکنواخت Ga-68-FAPI را رصد کردند و دریافتند که این رویکرد می‌تواند ارزیابی اولیه پاسخ های درمانی را بهبود بخشد.

این بررسی برای اولین بار شواهدی را از جذب Ga-68-FAPI در انسان نشان داد که در آن شاهد فعال سازی فیبروبلاست در نارسایی‌های قلبی مربوط به [اسکلروز سیستمیک] است و به نظر می‌رسد که می‌توان از آن به عنوان یک گزینه تشخیصی برای پایش فعالیت فیبروبلاست قلبی در محل بهره گرفت.

نارسایی قلبی عامل اصلی مرگ و میر مربوط به اسکلرودرمی است. در نارسایی قلبی، سلول‌های فیبروبلاست در بافت عروقی تجمع می‌یابند و در نهایت می‌توانند توانایی عضله قلب را برای انقباض مختل کنند. این فرآیند تا حدی توسط پروتئین فعال سازی فیبروبلاست (FAP) روی سطح سلول ها تنظیم می‌شود و رادیوداروی گالیوم-68 فاپی با اتصال به این پروتئین‌ها به راحتی فرایند تشخیص را انجام می‌دهد.

اگرچه MRI قلب یگ استاندارد طلایی برای تشخیص غیرتهاجمی نارسایی قلبی در نظر گرفته می‌شود، اما این روش عمدتاً به جای فعالیت فرآیند بازسازی فیبروتیک، بر میزان آسیب بافت فیبروتیک نظارت می‌کند. محققان، نتایج تصویربرداری های Ga-68-FAPI PET/CT متوالی را مطالعه کردند و  مشاهده  کردند که تغییرات دینامیکی جذب ردیاب با تغییر فعالیت نارسایی قلبی مربوط به اسکلرودرمی، مرتبط است. در حالی که پارامترهای MRI فقط نشان دهنده آسیب بافتی هستند.

 

بنابراین، با تکیه بر رادیوداروهای FAPI-PET مانند Ga-68-FAPI که در به تصویر کشیدن فعال‌ سازی فیبروبلاست در بیماران سرطانی عملکرد امیدبخشی دارند، محققان فرض را بر آن می‌گذارند که جذب ردیاب می‌تواند فعالیت فیبروبلاست مولکولی را در این بیماران آشکار کند.

منبع: Aunt Minnie

 

 

پارس ایزوتوپ در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
Instagram
YouTube
فهرست