محصولات بالینی ما

از آنجا که محصولات ما مرتبط به امور پزشکی و سلامت هستند، مانند هر محصول دارویی دیگری لازمه ورود به بازار و استفاده از آن برای عموم مردم، گذراندن مراحل پژوهشی، تحقیقاتی و بررسی نتایج آن محصول است.
پارس ایزوتوپ به عنوان تنها متولی تولید و تأمین رادیوداروها در ایران همگام با ارزش‌های علمی، همواره محصولات جدیدی را در دست تحقیق، بررسی و کارآزمایی بالینی دارد تا پس از کسب تاییدیه‌های بهداشتی و اثبات کارایی وارد جامعه پزشکی هسته‌ای برای استفاده بیماران شوند.
پارس ایزوتوپ در فرآیند تولید محصولات در دست تحقیق و کارآزمایی، ضمن تلاش برای حفظ حقوق و سلامت شرکت کنندگان در کارآزمایی‌ها و محرمانه نگه داشتن اطلاعات آنها، متعهد است برای دستیابی به نتایج ارزشمند و استنادپذیر، با رعایت مصوبات کمیته­های اخلاق دارویی، تلاش کند. به بالاترین استانداردهای بالینی، علمی و اخلاقی توجه کرده و تمامی سیاست ها، ارزش ها و چشم­اندازهای علمی را در نظر بگیرد. به علاوه، پارس ایزوتوپ مکتوب‌کردن پروتکل­های مربوط به کارآزمایی­های بالینی همراه با جزئیات کامل را به منظور ارتقای کیفیت علمی پژوهش، از وظایف خود می‌داند.
در ادامه برخی از محصولات ما که هم اکنون در حال گذراندن مراحل تحقیقاتی و کارآزمایی بالینی هستند را مشاهده می‌کنید:
فهرست