مقدار جذب استاندارد یا SUVmax

مقدار جذب استاندارد (SUV)، یک روش ساده برای تعیین میزان اکتیویته در تصویربرداری PET است که بیشتر در تصویربرداری با رادیوداروی FDG به کار می‌رود. همچنین با عنوان نسبت جذب دوز (DUR) نیز شناخته می‌شود. همانطور که از نام آن پیداست، نسبتی است ریاضیاتی از تجمع رادیواکتیویته در بافت در یک نقطه از زمان C(T) و دوز تزریقی رادیواکتیویته به ازای هر کیلوگرم وزن بیمار:
SUV=(C(T))/((تزریقی دوزMbq)/(بیمار وزن Kg))

اغلب به منظور اندازه‌گیری پاسخ سرطان‌ها به درمان استفاده می‌شود و یک مقدار نیمه_کمی به شمار می‌رود، چرا که سایر متغیرها نیز می‌توانند بر آن تاثیر بگذارند. مطمئن‌ترین روش برای اندازه‌گیری سطح اکتیویته استفاده از نرخ جذب کسری (FUR) است که با استفاده از نمونه خون اندازه‌گیری می‌شود. از آنجایی که FUR و SUV متناسب هستند و با میزان کلیرانس (پاکسازی) پلاسما و حجم توزیع اولیه بدون بعد ارتباط دارند، استفاده دقیق از SUV به طور گسترده همراه با نمونه‌گیری خون انجام می‌شود.

SUV ممکن است تحت تأثیر نویز تصویر، وضوح پایین تصویر و انتخاب منطقه مورد نظر بر اساس تمایل کاربر (ROI) قرار گیرد. اختلاف میان ضایعه خوش خیم و بدخیم در محدودهSUV 2.0-2.5 قرار دارد. حساسیت PET در ضایعات کوچکتر از 7 میلی‌متر کاهش می‌یابد. بنابراین، پیگیری مداوم توصیه می‌شود. قابل توجه است که بسیاری از فرآیندهای عفونی و التهابی نیز SUV بالایی را نشان می‌دهند.
منبع: radiopaedia

جذب استاندارد یا SUVmax

پارس ایزوتوپ در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
Instagram
YouTube
فهرست