مرکز پزشکی هسته‌ای آسیا

نشانی: ایلام، خیابان آيت الله حيدری، خیابان تربيت بدنی، درمانگاه آسيا

تلفن تماس: 08433341036

فهرست