مرکز پزشکی هسته‌ای کاسپین

نشانی: قزوین، خیام جنوبی، کوچه خضری، پلاک 3

تلفن تماس: 02833224218

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان ولایت

نشانی: قزوین، مینودر، کوی الهیه، بلوار 22 بهمن، میدان تعاون، مرکز آموزشی و درمانی ولایت

تلفن تماس: 02833790620

فهرست