مرکز پزشکی هسته‌ای تابان

نشانی: بندرعباس، ابتدای خیابان اسدآبادی، بعد از عکاسی ساسان، طبقه فوقانی بانک صنعت و معدن، ساختمان آفتاب تابان، طبقه دوم

تلفن تماس: 07632243112

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان شهید محمدی

نشانی: بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی ایران

تلفن تماس: 07633348362

فهرست