مرکز پزشکی هسته‌ای هگمتانه

نشانی: همدان، میدان آرامگاه بوعلی،خیابان پاستور، کوچه پاستور

تلفن تماس: 08638282691

مرکز پزشکی هسته‌ای حضرت فاطمه س

نشانی: همدان، خيابان جهاد، مجتمع پزشكی جهان نما

تلفن تماس: 08138240738

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان قلب و عروق فرشچیان

نشانی: همدان، بلوار شهید فهمیده، بعد از دانشگاه علوم پزشکی

تلفن تماس: 08138381740

مرکز پزشکی هسته‌ای کلینیک تخصصی امید

نشانی: همدان، میدان فلسطین، کوچه سبدبافان

تلفن تماس: 08134244730

فهرست