مرکز پزشکی هسته‌ای دکتر درخشان

نشانی: سنندج، خیابان آبیدر، کوچه گلبرگ، پلاک 27

تلفن تماس: 08733225696

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان کوثر

نشانی: سنندج، بلوار پاسداران، پایین‌تر از دانشگاه علوم پزشکی، بلوار محوی

تلفن تماس: 08733611234

فهرست