مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان امام سجاد ع

نشانی: یاسوج، جنب هتل آزادی

تلفن تماس: 07433220166

فهرست