مرکز پزشکی هسته‌ای دکتر سالاری

نشانی: یزد، بلوار طالقانی، اول کوچه حنا

تلفن تماس: 03536264100

مرکز پزشکی هسته‌ای گاما بیمارستان افشاری

نشانی: یزد، بلوار جمهوری اسلامي، بيمارستان افشار، ساختمان پلی كلينيک كرمي، طبقه 1

تلفن تماس: 03535283580

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان شهید صدوقی

نشانی: یزد، بلوار شهید قندی، خیابان ابن سینا

تلفن تماس: 03538229005

فهرست