گزارش ویدئویی و‌ مصاحبه شبکه خبر با متخصصین پارس ایزوتوپ

 تولید بیش از ۵۰ نوع رادیوداروی تشخیصی، درمانی و کیت‌های رادیودارویی، تأمین بیش از ۲۰۰ مرکز پزشکی هسته‌ای در سراسر ایران و همگام بودن تولید و دانش فنی جدیدترین محصولات پارس ایزوتوپ با رادیوداروهای به‌روز دنیا فقط گوشه‌ای از فعالیت‌های تنها متولی تولید و تامین رادیوداروها و کیت‌های رادیودارویی در ایران است.
گزارش ویدئویی و‌ مصاحبه شبکه خبر با متخصصین پارس ایزوتوپ

پارس ایزوتوپ در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
Instagram
YouTube
فهرست