پارس – برم آیدا

این کیت پس از نشاندارسازی با Tc-99mبه عنوان یک عامل تشخیصی در اسکن سیستم کبدی صفراوی بکار می‌­رود. این کیت رادیودارویی کارکرد سلول‌های کبدی و سیستم صفراوی در داخل کبد و ترشح صفرا به سیستم گوارش را نشان می‌دهد و در تشخیص بعضی از بیماری‌های کبدی و صفراوی بسیار کمک کننده است. این اسکن یکی از بهترین روش‌ها برای تشخیص التهاب حاد کیسه صفرا (کله سیستیت) است. بررسی دردهای مزمن صفراوی، بررسی انسداد مجاری صفراوی، بررسی نشت صفرا بویژه بعد از جراحی‌های کیسه صفرا از دیگر کاربردهای این اسکن هستند. یکی از کاربردهای شایع این اسکن در بررسی هیپر بیلیروبینمی نوزادان برای افتراق هپاتیت نوزادی از آترزی مجاری صفراوی است.

اشتراک گذاری:

محصولات مرتبط

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست