خانه/رادیوداروها/پارس-ام.آی.بی.جی(تشخیصی)

پارس – ام.آی.بی.جی(تشخیصی)

کاربرد راديودارویI-131 MIBG Diagnostic  در تشخیص تومورهای نورواندوکرین، خصوصا از نوع نورواکتودرمال (سمپاتوآدرنال) شامل فئوکروموسيتوم، پاراگانگليوم و نوروبلاستوم موثر می‌باشد. این رادیودارو به صورت محلول شفاف تزریقی در دزهای 1، 2، 3 و 4 میلی کوری تزریق می‌شود. مقدار تجویز دوز مصرفی برای بیمار به نظر پزشک معالج و درجه بیماری بستگی دارد.

اشتراک گذاری:

محصولات مرتبط

فهرست