خانه/رادیوداروها/پارس-ام.آی.بی.جی(درمانی)

پارس – ام.آی.بی.جی (درمانی)

کاربرد راديودارویI-131 MIBG Therapeutic در درمان تومورهای نورواندوکرین، خصوصا از نوع نورواکتودرمال (سمپاتوآدرنال) شامل فئوکروموسيتوم، پاراگانگليوم و نوروبلاستوم موثر می‌باشد. در ساير تومورهای غددی- عصبی (عمدتا کارسينوئيد و کارسينوم مدولاري تيروئيد) نيز اين درمان گاهی مي‌تواند موثر واقع گردد. استفاده از I-131 MIBG براي تومورهای فئوکروموسيتوم و پاراگانگيوم کارآمدترين روش درمان غيرجراحی است، زيرا علاوه بر افزايش اميد به زندگی، علایم بيمار را نيز به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌بخشد. همچنین رادیوداروی مذکور باعث کاهش علائم در تومورهای غددی- عصبی شامل تومور کارسينوئيد و کارسينوم مدولاری تيروئيد و کاهش علائم بيماری نیز کارآمد است. این رادیودارو به صورت محلول شفاف تزریقی در دزهای 50-100-150 میلی کوری تزریق می‌شود. مقدار تجویز دوز مصرفی برای بیمار به نظر پزشک معالج و درجه بیماری بستگی دارد.

اشتراک گذاری:

محصولات مرتبط

فهرست