پارس تک II

خانه/ژنراتورها/پارس-تک II

پارس تک II

این ژنراتور یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین محصولات پارس ایزوتوپ است که از آن تکنسیوم 99m به صورت محلول سدیم پرتکنتات (NaTcO4) توسط فرایند دوشش (elution) استحصال می‌شود و برای نشاندارسازی کیت‌های رادیودارویی تشخیصی اسپکت به منظور تشخیص و شناسایی انواع بیماری‌ها و سرطان‌ها به کار می‌رود. تکنسیوم 99m رادیونوکلئیدی است که در حال حاضر به طور گسترده در پزشکی هسته‌ای و تحقیقات مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیش از 80% رادیوداروهای تشخیصی با استفاده از این رادیوایزوتوپ نشاندار می‌گردند.

نیمه عمر 6 ساعت است که برای گرفتن اطلاعات پزشکی مدت زمان مناسبی می‌باشد. بدین صورت که آن اندازه طولانی نیست که بیمار دچار پرتوگیری غیرضروری گردد و همچنین اشعه گاما ساطع شده (140Kev) از تکنسیوم 99m انرژی کافی برای نفوذ به نسوج (بافت) و آشکارسازی مناسب را دارا می‌باشد.

عمر مفید ژنراتور PARS-TEC II حدود سه نیمه عمر رادیوایزوتوپ مادر یعنی مولیبدن-99 است که حدود یک هفته می‌باشد. این مدت زمان مناسب باعث شده تا این ژنراتور کاربردهای فراوان و تقاضای زیادی داشته باشد و مرتبا به طور هفتگی تولید شود.

این ژنراتور قابلیت رقابت با سایر ژنراتورهای تکنسیوم99m تولید شده در جهان را دارد و در شرکت پارس ایزوتوپ با رعایت الزامات GMP تولید می‌شود.

اشتراک گذاری:

محصولات مرتبط

فهرست