اسکن FAPI PET و شناخت بیماری‌های التهابی ناشی از سیستم ایمنی

تصویربرداری از ضایعات التهابی به صورت درون تنی توسط PET با استفاده از ردیاب F-18-FDG و توسط MRI با مواد حاجب نشاندار شده با گادولینیوم، انقلابی ایجاد کرده است. جدا از سایر نشانه‌ها،F-18-FDG PET و MRI به طور قابل ملاحظه‌ای تشخیص و نظارت بر بیماری‌های التهابی ناشی از سیستم ایمنی مانند آرتریت و بیماری‌های بافت همبند را بهبود بخشیده‌اند. اگرچه به تصویر کشیدن التهابات فعال از قبل به خوبی انجام می‌شد، اما تشخیص پاسخ بافتی و فرآیندهای بازسازی بافت، که همراه با بیماری‌های التهابی ناشی از سیستم ایمنی هستند و منجر به آسیب اندام می‌شوند، تا همین اواخر امکان پذیر نبوده است.
فرآیندهای بازسازی بافت همراه با التهاب بر اساس فعال شدن و گسترش سلول‌های استرومای مزانشیمی در اندام‌های پارانشیماتوز یا غشای سینوویال مفاصل ملتهب است. این سلول‌ها نشانگرهای خاصی مانند پروتئین فعال ‌کننده فیبروبلاست (FAP) را بیان می‌‌کنند که می‌توان آنها را با ترکیبات نشاندار شده رادیویی (مانند مهارکننده‌های FAP) با استفاده از PET مشاهده کرد. شواهد اولیه نشان می‌‌دهد که تجمع کانونی ردیاب‌های FAPI، که نشان ‌دهنده بازسازی بافت فعال است، در افراد مبتلا به بیماری‌‌های التهابی با واسطه سیستم ایمنی مشاهده می‌‌شود که با ترکیبی از علائم همچون التهابات مزمن و پاسخ‌های بافتی، مانند اسکلروز سیستمیک، سندرم IgG4 یا اسپوندیلوآرتریت شناخته می‌شود. داده‌ها نشان از آن دارند که ردیاب‌هایی مانند FAPI امکان تصویربرداری از دینامیک پاسخ‌‌های بافتی در بیماری‌‌های التهابی با واسطه سیستم ایمنی را به صورت درون تنی فراهم می‌آورند. این پیشرفت گزینه‌های جدیدی را برای شناخت بازسازی بافت در زمینه التهابات مزمن، معرفی می‌کند.
به طور خلاصه، این شواهدِ پارادایمی، تنها به جنبه نقطه آغازی برای استفاده گسترده‌تر از تصویربرداری FAPI PET در زمینه بیماری‌های التهابی با واسطه سیستم ایمنی، محسوب می‌شود. سایر موارد بالقوه استفاده FAPI PET اسپوندیلوآرتریت است که در آن پاسخ‌های بافتی منجر به آنکیلوز (خشکی مفاصل) می شود. آرتریت روماتوئید، که با پاسخ‌های بافت ساکن همراه است که در هیپرپلازی سینوویال ظاهر می‌شود و همچنین کولیت، که در آن پاسخ‌های بافتی باعث ایجاد تنگی در روده می‌شود. این نمونه‌ها می‌توانند نقش بالینی FAPI PET را بیشتر گسترش دهند، زیرا دیدگاهی کاملاً جدید در مورد بازسازی بافت، فیبروز و آسیب در بیماری‌های التهابی مزمن ایجاد می‌کنند. این یافته ‌ها همچنین فرصت ‌های جدیدی را برای تشخیص زودهنگام فرآیند بازسازی بافت، پیش ‌بینی آسیب و پاسخ به درمان ‌های ضد فیبروتیک فراهم می‌آورند.

منبع: ژورنال JNM

اسکن FAPI PET و شناخت بیماری‌های التهابی ناشی از سیستم ایمنی

پارس ایزوتوپ در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
Instagram
YouTube
فهرست