انجام تصویربرداری SPECT با تاخیر برای تشخیص سرطان پروستات بهتر عمل می‌کند

بر اساس مطالعه‌‌ای که نتایج آن اخیراً در مجله پزشکی هسته‌‌ای منتشر شد، تأخیر در تصویربرداری SPECT/CT تا 15 ساعت پس از تزریق رادیودارو، می‌تواند شناسایی تومورها را در بیماران مبتلا به عود سرطان پروستات بهبود بخشد.
محققان به سرپرستی دکتر کریستوف برلینر از مرکز پزشکی دانشگاه هامبورگ-اپندورف در آلمان دریافتند که این رویکرد موثرتر از تصویربرداری از بیماران بین یک تا چهار ساعت پس از تزریق است و آن را به عنوان زمان بهینه برای بهبود نتایج تصویربرداری توصیه کردند.
این گروه نوشت: تصویربرداری با تاخیر (بیش از 15 ساعت پس از تزریق) زمانی کهTc-99m-PSMA برای تشخیص زودهنگام ضایعه در عود بیوشیمیایی سرطان پروستات به کار می‌رود، توصیه می‌گردد.
تعداد قابل توجهی از بیماران پس از درمان اولیه بوسیله جراحی، عود سرطان پروستات را تجربه می‌کنند. نویسندگان این مقاله توضیح دادند که درمان‌ های مضاعف در این بیماران، مانند جراحی با هدایت رادیویی، برای هدف قرار دادن عود ضایعات سرطانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
تکنسیوم-99m با آنتی ژن غشایی اختصاصی پروستات (PSMA) رادیودارویی است که در سال 2016 به منظور انجام جراحی با هدایت رادیویی SPECT/CT توسعه یافته است. نویسندگان نوشتند فاصله زمانی بهینه بین تزریق و تصویربرداری ناشناخته بود. لذا، آنها قصد داشتند تصویربرداری زودهنگام و با تاخیر را به منظور شناسایی ضایعات متاستاتیک در بیماران با عود زودرس مقایسه کنند. محققان داده‌های دو مرکز را بررسی و ۲۲۲ بیمار را شناسایی کردند که بین سپتامبر ۲۰۱۵ تا آوریل ۲۰۲۰ با استفاده از این رادیودارو با تصویربرداری SPECT/CT تحت عمل جراحی هدایت رادیویی قرار گرفتند. همه این بیماران بر اساس سطوح بالای نشانگر خونی آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) علائم عود را نشان داده بودند. محققان این دسته از بیماران را به دو گروه تقسیم کردند – بیمارانی که تحت تصویربرداری اولیه (≤ 4 ساعت پس از تزریق) و بیمارانی که بعداً (≥ 15 ساعت پس از تزریق) تحت تصویربرداری قرار گرفتند.
بر اساس بررسی‌های دو متخصص پزشکی هسته‌ای با تجربه، شناسایی ضایعات در تصویربرداری متاخر به میزان قابل توجهی نسبت به گروه تصویربرداری زودهنگام بالاتر بود (79 درصد در مقابل 27 درصد).
در نهایت، اگرچه مطالعات نشان می دهد که استفاده از این رویکرد به اندازه PSMA-PET/CT موثر نیست، با توجه به اینکه اسکنرهای SPECT/CT در اکثر نقاط جهان هزینه کمتری دارند و بیشتر در دسترس هستند، بهره گیری بر این رویکرد می‌تواند مفید واقع شود.

سایت Aunt Minnie

تشخیص سرطان پروستات

پارس ایزوتوپ در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
Instagram
YouTube
فهرست