کاربرد و مزایای لنفوسینتی گرافی

لنفوسینتی­ گرافی روشی است که تصاویری از سیستم لنفاوی ارائه می‌دهد. سیستم لنفاوی شبکه‌ای از کانال‌های کوچک شبیه به رگ‌های خونی که مایع (به نام لنف) و سلول‌های (لنفوسیت‌ها) سیستم ایمنی را در سراسر بدن به گردش در می‌آورند. گره‌های لنفاوی که مانند فیلتری برای اجسام خارجی مانند میکروب‌ها، ویروس‌ها و گرده‌ها عمل می‌کنند، در امتداد این شبکه قرار دارند.

لنفوسینتی گرافی به شناسایی اولین گره‌های لنفاوی یا نگهبانی که مایع لنفاوی را از محل سرطان فیلتر می‌کنند، کمک می‌کند.

 

این روش شامل تزریق مقادیر بسیار کمی از ذرات رادیواکتیو (رادیوداروهای Tc-99m-Antimony TS) در محل سرطان اولیه است. بسته به محل سرطان، بوسیله دوربین گاما از بازوها و زیر بغل، پاها و کشاله ران، سر، گردن و قفسه سینه یا سایر نواحی بیمار تصویربرداری انجام می‌شود. رادیودارو انرژی را به شکل پرتوهای گاما ساطع می‌کند که توسط دوربین گاما قابل آشکارسازی است. دوربین تصاویری تولید می‌کند که میزان جذب ردیاب رادیویی را در سراسر سیستم لنفاوی نشان می‌دهد. با استفاده از این تصاویر و یک پراب دستی به عنوان راهنما، پزشک تنها غدد لنفاوی که ردیاب رادیویی را جذب کرده‌اند، برمی‌دارد.

کیت تشخیصی پارس-آنتیمونی.تی.اس

 

لنفوسینتی گرافی یک ابزار ارزشمند برای نقشه برداری از جایی است که از طریق آن احتمال گسترش سرطان به سایر قسمت های بدن وجود دارد. چرا که سرطان می‌تواند به روش‌های غیرمنتظره‌ای در سراسر سیستم لنفاوی حرکت کند، لنفوسینتی گرافی برای هدایت جراح به سمت مناطق بالقوه سرطانی که ممکن است از نظر دور بیافتند، مفید است. تصاویر تولید شده توسط این روش به پزشکان این امکان را می‌دهد که فقط غدد لنفاوی نگهبان را بردارند و بیماران را از برداشته شدن غیر ضروری غدد لنفاوی طبیعی در امان نگه می‌دارد.

 

منبع: SNMMI

کاربرد و مزایای لنفوسینتی گرافی

پارس ایزوتوپ در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
Instagram
YouTube
فهرست