نمایش 1 - 15 از 321

 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
یکشنبه1401/06/27مرخصی رئیسمرخصی رئیسمرخصی رئیسمرخصی
یکشنبه1401/05/09۹۷:۳۰پژوهشگاه طبقه پنجم سال دکتر قنادیپروژه های مشترک بین پارس ایزوتوپ و کاربرد پرتوهادکتر بازرگان فقهی بهزاد سامانی سازگار غلامی فرج بخش عزیز کلانتری
یکشنبه1401/10/049:00بلوار کشاورز نبش خ قدس ستاد مرکزی دانشگاه طبقه نهم تالار دارالفنونمراسم رونمایی از محصولات جدید مرکز رشد واحدهای فناوری و فرآورده های داروییاعضای جلسه
چهارشنبه1401/05/12۹:۰۰خیابان ۲۳کمیته جذباعضای کمیته جذب
شنبه1401/09/2619:00سالن خوارزمیمراسم پژوهش و فناوری با حضور معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمانجناب آقای مهندس اسلامی
شنبه1401/06/19۱۸:۰۰معاونت امور بین الملل ساختمان شقایق ۲جلسه کارگروه اعزام آقایان سلیمی و مرادی به کشور بوسنیاعضای کارگروه اعزام
شنبه1401/09/1917:30دفتر اموربین المللکارگروه اعزام نمایشگاه Arab Health دبی (شرفی، گنجی، سلطانی)اعضای کارگروه
یکشنبه1401/03/08۱۷:۰۰سازمان غذا و دارومدیرکل امور دارودکتر اینانلو
شنبه1401/09/2617:00دفتر مدیرعاملدرخواست امور حقوقیدکتر بلالایی، خانم مهاجرانی
چهارشنبه1401/04/08۱۷:۰۰تتراموننکوخانم دادگر
چهارشنبه1401/10/1417:00معاونت‌ آموزش وزارت بهداشتصادراتدکتر باقری امیرعلایی سلطانی
شنبه1401/05/22۱۷:۰۰شقایق دو معاونت امور بین المللکمیسیون اعزامEANM 2022اعضای کمیسیون اعزام
شنبه1401/11/0117:00دفتر مدیرعاملجلسه با ZDAN چینجلسه با ZDAN چین، فضلعلی،
دوشنبه1401/09/2816:30دفتر مدیرعاملرادبهین دانش سنتز کیترادملکشاهی، کیوان، جوکار
شنبه1401/05/08۱۶:۲۵معاونت امور حقوقی و بین المللبررسی درخواست ماموریت خارج از کشور آقایان سروری اصلانی یار محمدی خلیلیکمیسیون اعزام
 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
فهرست