نمایش 1 - 15 از 612

 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
شنبه1402/06/1808:00EANM 2023EANM 2023EANM 2023
یکشنبه1402/06/1908:00EANM 2023EANM 2023EANM 2023
دوشنبه1402/06/2008:00EANM2023EANM2023EANM2023
سه‌شنبه1402/06/2108:00EANM2023EANM2023EANM2023
چهارشنبه1402/06/2208:00IBA بلژیکخرید سیکلوترون تترامحسن کمالی دهقان
پنج‌شنبه1402/06/2308:00IBA بلژیکخرید سیکلوترون تترااعضای جلسه
جمعه1402/06/2408:00IBA بلژیکخرید سیکلوترون تترااعضای جلسه
یکشنبه1402/06/2615:00Jahne درسدن آلمانخرید هاتسل تترااعضای جلسه
دوشنبه1402/06/2708:00Jahne درسدن آلمانخرید هاتسل تترااعضای جلسه
سه‌شنبه1402/06/2808:00Jahne درسدن آلمانخرید هاتسل های تترااعضای جلسه
سه‌شنبه1402/04/06۱۶:۰۰MRIMRIMRI
شنبه1402/06/2508:00Radioprotech لیون فرانسهخرید هاتسلاعضای جلسه تترا
چهارشنبه1402/03/2416:00اتاق جلسات انرژی نوینکمیسیون معاملات 275اعضای جلسه
دوشنبه1401/10/0511:00اداره امور مالیاتی مودیان بزرگرسیدگی اعتراض به مالیات سال مالیاعضای جلسه
سه‌شنبه1402/03/0910:30انجمن هسته ایتدوین نظام جامع استانداردسازیامینی، سرکاری، دکتر کریمی ثابت
 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
فهرست