نمایش 1 - 15 از 321

 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
دوشنبه1401/10/0511:00اداره امور مالیاتی مودیان بزرگرسیدگی اعتراض به مالیات سال مالیاعضای جلسه
چهارشنبه1401/06/16۱۱:۳۰انرژی نوین طبقه اولکمیسیون معاملات نمایشگاه اسپانیااعضای کمیسیون معاملات
پنج‌شنبه1401/09/2411:30بانک مرکزیبانک مرکزیمهندس
یکشنبه1401/09/06۱۰:۰۰بانک مرکزیبانک مرکزیراوشی
یکشنبه1401/10/049:00بلوار کشاورز نبش خ قدس ستاد مرکزی دانشگاه طبقه نهم تالار دارالفنونمراسم رونمایی از محصولات جدید مرکز رشد واحدهای فناوری و فرآورده های داروییاعضای جلسه
پنج‌شنبه1401/03/19۱۲:۰۰بیمارستان شریعتیجلسه هیئت مدیره انجمن پزشکی هسته ایانجمن پزشکی هسته ای
پنج‌شنبه1401/03/19۱۲:۰۰بیمارستان شریعتیجلسه هیئت مدیره انجمن پزشکی هسته ایانجمن پزشکی هسته ای
شنبه1401/04/04۱۲:۰۰بیمارستان شریعتیبچ پوستیدکتر بیکی غلامی گراوند عزیز کلانتری محمدی
یکشنبه1401/09/2715:00پژوهشگاه طبقه پنجمتست های عملکردی سوخت پس از پرتودهی PIE، عودت هاتسل های پارس ایزوتوپ به پژوهشگاهدکتر قنادی، فقهی، بازرگان، سازگار، بهزاد، سامانی
یکشنبه1401/05/09۹۷:۳۰پژوهشگاه طبقه پنجم سال دکتر قنادیپروژه های مشترک بین پارس ایزوتوپ و کاربرد پرتوهادکتر بازرگان فقهی بهزاد سامانی سازگار غلامی فرج بخش عزیز کلانتری
یکشنبه1401/05/02۰۸:۰۰پژوهشگاه طبقه پنجم سالن دکتر قنادیپروژه های مشترک مابین پارس ایزوتوپ و کاربرد پرتوهاآقایان دکتر بازرگان دکتر فقهی مهندس بهزاد دکتر سامانی سازگار غلامی
دوشنبه1401/03/09۱۴:۰۰تتراجلسات اجرایی تتراتترا
دوشنبه1401/03/16۱۴:۰۰تتراجلسات اجرایی تتراجلسات اجرایی تترا
دوشنبه1401/03/23۱۴:۰۰تتراجلسات اجراییتترا
دوشنبه1401/03/3014:00تتراجلسات اجرایی تترااجرایی تترا
 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
فهرست