مرکز پزشکی هسته‌ای دکتر بولحسنی

نشانی: تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، روبروی برج آذربایجان

تلفن تماس: 04133571611 – 04133571612

مرکز پزشکی هسته‌ای گاما اسکن

نشانی: تبریز، خیابان آزادی، روبروی اداره گاز، ساختمان امیرکبیر، طبقه زیر زمین

تلفن تماس: 04133375565

مرکز پزشکی هسته‌ای دکتر کاظمی

نشانی: تبریز، خیابان آزادی، روبروی پمپ بنزین مارالان، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه اول

تلفن تماس: 04133373682

مرکز پزشکی هسته‌ای دکتر غفوری

نشانی: تبریز، خیابان ۱۷ شهریور جدید، ساختمان امروز

تلفن تماس: 04133556282

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان امام رضا ع

نشانی: تبریز، خیابان گلگشت روبروی سازمان مرکزی دانشگاه، مرکز آموزشی و درمانی امام رضا

تلفن تماس: 04133347054

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان بهبود

نشانی: تبریز، ارتش جنوبی، نرسیده به چهارراه باغشمال

تلفن تماس: 04131555

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان شمس

نشانی: تبریز، خیابان هفت تیر

تلفن تماس: 04136583030

مرکز پزشکی هسته‌ای دکتر دبیری

نشانی: تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، ساختمان ابن سینا

تلفن تماس: 04135530213

مرکز پزشکی هسته‌ای تابش

نشانی: تبریز،خیابان 17 شهریور،مابین تقاطع طالقانی و چهار راه باغشمال، پلاک 31

تلفن تماس: 04135574820

فهرست