گواهینامه GMP
خط تولید رادیوداروی FDG و ژنراتور پارس-گالوژن در مرکز تولید و توسعه رادیوداروهای سیکلوترون پارس ایزوتوپ موفق به اخذ گواهینامه GMP دو زبانه (فارسی و انگلیسی) از سازمان غذا و…
فهرست