ژنراتورها

ژنراتورهای رادیونوکلئیدی منبعی برای تولید رادیوایزوتوپ‌ها به منظور تهیه رادیوداروها هستند. ژنراتور رادیونوکلئیدی دستگاهی است که یک ماده رادیواکتیو با نیمه عمر کوتاه را از واپاشی یک رادیونوکلئید والد (parent) با نیمه عمر طولانی تر فراهم می‌کند. معمولا برای تولید رادیوایزوتوپ والد از سیکلوترون یا رآکتور با تکنیک‌های خاص جداسازی استفاده می‌شود.
ژنراتورهای رادیونوکلئیدی پارس ایزوتوپ با تولید مواد رادیواکتیو استحصال شده از آن‌ها برای نشاندارسازی کیت‌های رادیودارویی یا به طور مستقیم کاربرد دارند.

این ژنراتور یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین محصولات پارس ایزوتوپ است که از آن تکنسیوم 99m به صورت محلول سدیم پرتکنتات (NaTcO4-) توسط فرایند دوشش (elution) استحصال می‌شود و برای نشاندارسازی کیت‌های رادیودارویی تشخیصی اسپکت به منظور تشخیص و شناسایی انواع بیماری‌ها و سرطان‌ها به کار می‌رود. مشاهده محصول

این ژنراتور که مهمترین محصول سیکلوترون شرکت پارس ایزوتوپ می‌باشد یک منبع مهم استخراج رادیوایزوتوپ گالیوم-68 است. نیمه عمر بلند این ژنراتور (9 ماه)، سبب شده است که این ژنراتور در مصارف پزشكي هسته‌اي بسيار مورد توجه قرار گیرد. مشاهده محصول

ژنراتور 188W/188Re  با نام تجاری پارس رن (PARS Rhen) یک‌ محصول بسیار کاربردی و استراتژیک شرکت پارس ایزوتوپ است که رنیوم-۱۸۸ از آن به شکل سدیم پررنات (Na ReO4) استریل، ایزوتونیک و عاری از پیروژن استحصال می‌شود. مشاهده محصول

ژنراتور Rb-81/Kr-81m  با نام تجاری پارس-کریپتو از محصولات سیکلوترونی شرکت پارس ایزوتوپ می‌باشد. محصول این ژنراتور گاز کریپتون-81m می‌باشد که از تثبيت راديونوکليد روبيديم-81 بر روی يک غشاء بدست می‌آيد. مشاهده محصول
فهرست