مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان امام خمینی ره

نشانی: اروميه، بلوار آیت الله مدرس، خیابان ارشاد

تلفن تماس: 04433469931

مرکز پزشکی هسته‌ای ارومیه

نشانی: ارومیه، خیابان خیام شمالی، کوی خانباباخان، ساختمان ایران مهر، واحد2

تلفن تماس: 04432242433

مرکز پزشکی هسته‌ای دکتر شفیع پور

نشانی: ارومیه، خیابان حسنی، ساختمان اورشاد، ورودی 2، طبقه همکف

تلفن تماس: 04433224065

فهرست