مرکز پزشکی هسته‌ای دکتر دباغ

نشانی: مشهد، بهشتی 9، کوهسنگی 4، پلاک 1، ساختمان پزشکان عطا

تلفن تماس: 05138383363

مرکز پزشکی هسته‌ای دیبا

نشانی: مشهد، خیابان دانشگاه 31(کفایی)، پلاک 6

تلفن تماس: 05138433868

مرکز پزشکی هسته‌ای سینا

نشانی: مشهد، بین کلاهدوز 12 و 14، پلاک 66

تلفن تماس: 05138444548

مرکز تصویربرداری عارف

نشانی: مشهد، خیابان احمدآباد، عارف 2، پلاک 1/7

تلفن تماس: 05138419041

مرکز درمانی رضا

نشانی: مشهد، بلوار نمايشگاه بين المللي، بزرگراه آيت الله هاشمي رفسنجانی(ميثاق)، ميدان هفتم آذر، رفسنجانی 19

تلفن تماس: 05135008

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان قائم

نشانی: مشهد، خیابان احمدآباد

تلفن تماس: 05131045

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان قلب و عروق جواد الائمه

نشانی: مشهد، بلوار وکیل آباد، سه راه هنرستان

تلفن تماس: 05138839314

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان رضوی

نشانی: مشهد، بزرگراه آزادی، بعد از پل قائم

تلفن تماس: 05136668888

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان واسعی

نشانی: سبزوار، بلوار توحیدشهر

تلفن تماس: 05144651300

فهرست