مرکز پزشکی هسته‌ای آریا

نشانی: بجنورد، خيابان طالقاني شرقي، خیابان ۳۲متری پارك شهر، كوچه ندا

تلفن تماس: 05832411312

فهرست