مرکز پزشکی هسته‌ای گاما اسکن اهواز

نشانی: اهواز، کیانپارس، خیابان میهن شرقی، پلاک 17

تلفن تماس: 06133382169

مرکز تصویربرداری کیانپارس

نشانی: اهواز، کیانپارس، خیابان توحید (پهلوان)، پلاک 21

تلفن تماس: 06133337484

مرکز پزشکی هسته‌ای هلال (دکتر احدی)

نشانی: اهواز، کیانپارس،  خیابان 11 شرقی، مرکز توانبخشی هلال احمر

تلفن تماس: 06133924511

مرکز پزشکی هسته‌ای  بیمارستان گلستان اهواز

نشانی: اهواز، کوی گلستان

تلفن تماس: 06133204501

مرکز پزشکی هسته‌ای تابش

نشانی: دزفول، میدان یعقوب لیث، بلوار دارالمومنین، نبش پیام آوران

تلفن تماس: 06142543132

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان گنجویان

نشانی: دزفول، جاده اندیمشک، روبروی مجتمع فرهنگی

تلفن تماس: 06142422040

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان طالقانی

نشانی: آبادان، بلوار طالقانی

تلفن تماس: 06153364361

فهرست