مرکز پزشکی هسته‌ای آفاق طب مهر (امید)

نشانی: شهرکرد، میدان انقلاب، بلوار هفده شهریور، نبش کوچه 36، مجتمع سینا طبقه زیرزمین

تلفن تماس: 03833343272

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان پارسیان

نشانی: شهرکرد، شهرک منظریه

تلفن تماس: 0383150

فهرست