پارس – ام.آ.آ

    • اسکن پروفیوژن ریه

– آمبولی ریه و انفارکتوس ميوکارد

– نارسایی مزمن گردش خون

– دیسترس تنفسی ناحيه ای

– آمفیزم

– التهاب

– تصویربرداری از جریان خون وریدی

– اسکن پروفیوژن خون در ارگان های شکمی و خلفی

– تشخیص ترومبوز ورید عمقی در اندام تحتانی و لگن

– بررسی احتمال انسداد وریدی اجوف تحتانی

اشتراک گذاری:

محصولات مرتبط

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست