radiopharmaceutical kits , Diagnostic/SPECT
radiopharmaceutical kits , Diagnostic/SPECT - mibi
radiopharmaceutical kits , Diagnostic/SPECT

خانه/کیت‌های-رادیودارویی/پارس-ام.آی.بی.آی

پارس – ام.آی.بی.آی

این کیت توسط نشاندارسازی با تکنسیوم 99m برای تصویربرداری و تشخیص بیماری در موارد بررسی عملکرد قلب (اسکن پرفیوژن میوکارد)، به کار می‌رود.

این کیت رادیودارویی پس از انجام فرایند نشاندارسازی به صورت آسپتیک با محلول رادیواکتیو 99mTcO4/ Saline دوشیده شده از ژنراتور PARSTEC II، تشکیل کمپلکس رادیودارویی لیپوفیل با بار مثبت داده که قابلیت جذب ماهیچه‌ای را به این کمپلکس رادیودارویی می‌دهد و پس از تزریق وریدی به سرعت از خون پاک شده و جذب بافت‌های زنده قلب می‌شود. میزان جذب قلبی کمپلکس Tc-MIBI متناسب با جریان خون موضعی قلب است که حداکثر مقدار آن در طی حالت استرس 1.5 درصد و در حالت استراحت در حدود 1 درصد می‌باشد.

علاوه بر این، کیت MIBI برای تصویربرداری از وجود ناهنجاری‌های احتمالی در بافت پستان و پرکاری غدد پاراتیروئید نیز به صورت تزریق وریدی به کار می‌رود.

این کیت رادیودارویی  تحت شرایط آسپتیک تولید شده و پس از انجام فرایند نشاندارسازی با محلول رادیو اکتیو 99mTcO4/ Saline دوشیده شده از ژنراتور PARSTEC II، تشکیل کمپلکس رادیودارویی لیپوفیل با بار مثبت داده که قابلیت جذب ماهیچه‌ای را به این کمپلکس رادیودارویی می‌دهد.

اشتراک گذاری:

محصولات مرتبط

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست