نمایش 1 - 15 از 871

 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
دوشنبه1403/02/039:00ساختمان وزارت نفت، طبقه 14، سالن جلسات هیئت مدیرهجلسه معاونین سازمان با آقای زیدی فرد معاون وزیر نفتآقای دکتر زیدی فرد
یکشنبه1403/02/02۱۴:۰۰دفتر مدیرعاملپارس جهدمیر محمودی چاوشی
یکشنبه1403/02/02۱۵:۰۰دفتر مدیرعاملدروازه مللسمیعیان
شنبه1403/02/01۱۴:۰۰دفتر دکتر بازارگانجلسات هفتگیاعضای جلسه
شنبه1403/02/01۱۶:۰۰دفتر مدیرعاملداده ورز جویامحمدامین رضایی نژاد، عارف ملایی شش کل، اردلان عباسی، امینی پور
چهارشنبه1403/01/29۱۰:۰۰دفتر مدیرعاملانجمن صنفی کارفرمایی آزمایش‌های غیر مخرب ایران وضعیت چشمه‌های ایریدیوم ۱۹۲حسن شیروانی، مجتبی قربانی، صادق پور سهراب، امیر اعلایی
چهارشنبه1403/01/2917:30دفتر امور دارو و مواد تحت کنترلدفتر امور دارو و مواد تحت کنترلدکتر پیکانپور
چهارشنبه1403/01/299:00دفتر مدیرعاملشرکت تجهیزات پزشکی پیشرفتهآقای آذیش، آقای کمالی دهقان
سه‌شنبه1403/01/28۰۸:۰۰کرجکرجکرج
دوشنبه1403/01/2715:00دفتر آقای صادقی گیلانیکمیسیون معاملاتاعضای جلسه
دوشنبه1403/01/2716:00دفتر دکتر کاردانمدیریت بحران در سایت شهید شهریاریمعاونین سازمان
یکشنبه1403/01/2609:00گمرک فرودگاه امامتبریک سال نونوحی، فرزین زاد، احمدی
یکشنبه1403/01/2615:30دفتر مدیرعاملمعاونت علمی فناوری رئیس جمهورشریعت، علی آبادی
یکشنبه1403/01/2617:00دفتر مدیرعاملآتیس فراسازه صنعتمحمدخانی، پیمان مختاری کیا
شنبه1403/01/2510:00سالن VIP خوارزمیدیداری نوروزی ریاست محترم سازمانمهندس اسلامی
 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
فهرست